เกี่ยวกับองค์กร

คณะผู้บริหารงานของ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สาขากรีนวัลเลย์ ประกอบด้วย ประธานผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ครูใหญ่  ผู้ช่วยครูใหญ่  ผู้อำนวยการโครงการระหว่างประเทศ คณบดีนักเรียน ครูฝ่ายแนะแนวและศึกษาต่อ ในและต่างประเทศ ซีอีโอ โรงเรียนกอล์ฟ ไอพีจีเอ และ หัวหน้าแผนกรับนักเรียน

Click here for message by ASB Green Valley Principal, Mr. Ryan Barnick

Meet ASB Key Administrators at Green Valley Campus

Lakhana Didyasarin Nisanart Dharmageisirattana Ryan Barnick Alissa Kordprom Li Wen Lai
Lakhana Didyasarin
Chairman
Both Campuses
 
Nisanart Dharmageisirattana
Director
Green Valley Campus
gift@asb.ac.th
Ryan Barnick
Principal
Green Valley Campus
rbarnick@asb.ac.th
Alissa Kordprom
Asst. Principal
Green Valley Campus
akordprom@asb.ac.th
Li-Wen Lai
International Projects Director
Green Valley Campus
llai@asb.ac.th
Zack Lowe Meca Fanega Christopher Chongstitvathana Martin Grand  
Zack Lowe
Dean of Students
Green Valley Campus
zlowe@asb.ac.th
Meca Fanega
Guidance Counselor
Green Valley Campus
mfanega@asb.ac.th
Christopher Chongstitvathana
IPGA CEO / School Manager
Green Valley Campus
pher@asb.ac.th

Martin Grand
Head of Admissions
Green Valley Campus
mgrand@asb.ac.th