ด้านหอพักนักเรียน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สาขากรีนวัลเล่ย์ มีหอพักนักเรียน เป็นหอพักทันสมัย สวยงาม สะดวกสบาย มีโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต มีครูผู้ดูแลประจำหอพักให้การดูแลเรื่องความเป็นอยู่ ตลอดจนคำแนะนำด้านการเรียนและเป็นที่ปรีกษาของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีพยาบาลประจำหอพักตลอด24ชั่วโมง 

ล่าสุดทางโรงเรียนได้ก่อสร้างหอพักใหม่ขึ้น และมีแผนขยายหอพักให้เพียงพอสำหรับนักเรียนชายและหญิง โดยให้มีตึกที่พักแยกออกจากันในเดือนสิงหาคม 2563 ที่กำลังมาถึง

นักเรียนที่หอพักมาจากนานาประเทศซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างจากที่ตนคุ้นเคย นักเรียนที่อยู่หอพักจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการเรียน และมีการจัดกิจกรรมวัดหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนสนุกและผ่อนคลาย กิจกรรมจัดตามความเหมาะสมของอายุนักเรียน ในวันเรียนปกตินักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา ด้านการทำอาหาร ด้านงานอดิเรก ทัศนศึกษา หรือไปเดินซื้อของตามห้างใกล้เคียง

ถือได้ว่าเป็นหอพักของโรงเรียน ที่เปรียบเสมือนบ้านที่สองของนักเรียนอย่างแท้จริง

สำหรับนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป การเข้าพักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม