ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ในระดับอนุบาล ชื่อเดิม “โรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน” ก่อตั้งโดยอาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ของตระกูลดิษยะศริน ในด้านการศึกษา สืบเนื่องจากนามสกุล “ดิษยะศริน” ได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งคำว่า “ดิษยะ” + “ศริน” มีความหมายในภาษาไทยว่า "เทพ (Sarin) ของการสร้าง (Didya)" ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสมาชิกของครอบครัวนี้ถูกลิขิตมาให้เป็นนักการศึกษา นับว่าเป็นเกียรติและเป็นภารกิจอันสูงส่งที่ได้สร้างนักเรียนทั้งชายและหญิงที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ให้เป็นที่คนดีในอนาคต

หลังจากที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศรินก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) ก็กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลชั้นนำในประเทศไทยหลังจากนั้นไม่นาน ดร.ปรัชญาทวีและอาจารย์ลักขณา ตะเวทิกุล ได้ขยายโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองไม่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนแห่งใหม่เมื่อจบการศึกษาระดับอนุบาล ซึ่งก็กลายเป็นความจริงในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ. 1995) เมื่อโรงเรียนได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน โดยมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาขาสุขุมวิทขยายบริเวณและสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 500 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะเดียวกันนั้น สาขาบางนา (ถนนบางนา-ตราด กม.15) ถูกสร้างขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) โดยสามารถรองรับนักเรียนได้มากถึง 2,000 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นก็ได้ปลี่ยนชื่อสาขาเป็น สาขากรีนวัลเลย์ ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อกได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสมาชิกของ EARCOS หรือ (East Asian Regional Council of Overseas Schools) โดยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก the Western Association of School and Colleges (WASC) เมื่อปี 2000 เป็นต้นมา

สืบเนืองจากที่โรงเรียนเป็นที่ยอมรับมากขึ้น มีชื่อเสียงมากขึ้นตลอดจนมีจำนวนมากขึ้น ผู้ก่อตั้งจึงเปลี่ยนชื่อ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการเน้นย้ำหลักสูตรของโรงเรียนซึ่งเป็นระบบอเมริกัน โดยเริ่มเปลี่ยนชื่อเมื่อต้นปีการศึกษา 2543 – 2544 (ค.ศ. 2000-2001) เป็น โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ณ ปัจจุบันโรงเรียนฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดีอันดับต้นๆของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นไปข้างหน้าในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและการสร้างคนดีในอนาคต