ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าสมัครเรียนแรกเข้า: 150,000.00 บาท (เฉพาะนักเรียนใหม่)

ค่ามัดจำ: 30,000.00 บาท (เฉพาะนักเรียนใหม่)

ค่าพัฒนา: จ่ายครั้งเดียว 150,000 บาท (คืนเงิน); หรือ จ่ายทุกปี  20,000 บาท (ไม่คืนเงิน).

ค่าเทอม ต่อ ภาคเรียน สำหรับปีการศึกษา 2020-2021

ระดับชั้น

ค่าเล่าเรียน (สกุลเงินบาท)

เตรียมอนุบาล 1

175,000

เตรียมอนุบาล 2

175,000

อนุบาล 1 -2

200,000

เกรด 1 - 5

265,000

เกรด 6 - 8

306,000

เกรด 9 -12

336,500

 

*ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

ค่าหอพักนักเรียน

 • สาขากรีนวัลเลย์มีหอพักนักเรียน รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 6 ขวบขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าหอพักประจำปี 2019-2020

          เกรด 1-5       152,000 บาท/ภาคเรียน

          เกรด 6-12     161,500 บาท/ภาคเรียน

ค่าเรียนภาษาอังกฤษเสริม (ELL)

 • ค่าเทอมชั้นเริยนภาษาอังกฤษเสริม  (ELL) ประจำปี 2019-2020

           เกรด 1-5       51,000 บาท/ภาคเรียน

           เกรด 6-8       52,500 บาท/ภาคเรียน

           เกรด 9-12      55,000 บาท/ภาคเรียน

  นโยบายการชำระเงิน

  • นักเรียนใหม่จะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่ามัดจำ ค่าพัฒนาโรงเรียน ตามข้อกำหนดที่โรงเรียนระบุไว้

  • ค่าเทอมได้รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเช่าหนังสือ คอมพิวเตอร์พกพา และ ทัศนศึกษา(ภายในประเทศเท่านั้น) ไว้แล้ว

  • ค่าเทอมได้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง(สำหรับอนุบาล-เกรด 12) ไว้แล้ว

  • สำหรับนักเรียน อนุบาล 2 (Kindergarten 2) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจบการศึกษา 3,000 บาท

  • สำหรับนักเรียน เกรด 12 (Grade 12)   จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจบการศึกษา10,000 บาท  (รวมค่าแหวนรุ่นแล้ว

  • สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนโปรแกรม ELL และ โปรแกรมพิเศษหลังโรงเรียนเลิก (After - School Tutorial programs) ของแต่ละสาขา จะต้องชำระเพิ่มเติมทีหลัง

  • หากใช้บริการการรับส่งของโรงเรียนจะต้องชำระเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

  วิธีการชำระเงิน

  • ค่าธรรมเนี่ยมการศึกษาจะต้องชำระก่อนเปิดภาคเรียน ค่าลงทะเบียนของนักเรียนแต่ละคนจะชำระเพียงครั้งเดียว ค่าเทอมและค่ารถรับส่งของโรงเรียนจะต้องชำระทุกภาคเรียน หรือ ทุกปีการศึกษา ซึ่งโดยปกติใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) จะส่งให้ผู้ปกครองล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนเรียนใหม่ และกำหนดการชำระเงินจะระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน (Invoice)

  • การชำระเงินสามารถ ชำระเป็นเช็คเงินสด สั่งจ่าย ในนามโรงเรียน The American School of Bangkok โอนเงินเข้าบัญชี หรือ เครดิตการ์ด(วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด จะถูกหักค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2.5%)

  • หากชำระเกินกำหนด และไม่มีการแจ้งล่วงหน้าทางโรงเรียนจะคิดเพิ่มวันละ 400 บาท/วัน

  • หากต้องการลาออกจากโรงเรียนจะต้องทำหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

  • ค่าธรรมเนี่ยมการศึกษาทุกรายการ (ยกเว้นค่ามัดจำ) ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินและไม่สมามารถเปลี่ยนโอนได้

  • โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แผนก Admissions สาขากรีนวัลเลย์

  สาขากรีนวัลเลย์: มาร์ติน แกรนด์

  เบอร์โทรศัพท์: 66 (0) 2312 5660-2 Ext. 231

  อีเมล์: martin.grand@asb.ac.th