เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) โดยใช้หลักสูตรอเมริกันและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เช่น Harvard University, University of California, Berkeley, University of Washington, Purdue University, Pennsylvania State University, University of British Columbia and the University of Tokyo

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ยังได้รับการรับรองโดย US College Board ให้เป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเข้มข้น  Advanced Placement (AP) และจัดวิชาเรียนที่หลากหลาย โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) ด้านวิชาการของโรงเรียนได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของ AP Capstone นั้น นักเรียนจะได้รับหน่วยกิจการเรียนเทียบเท่าระดับอุดมศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่ต้องการเรียนวิชา AP ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนจึงปูพื้นฐานโดยเปิดสอน Springboard Program ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก มี 2 สาขา คือ สุขุมวิท และ กรีนวัลเลย์ อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนที่กว้างขวาง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องโสต ห้องสมุด ห้องดนตรี สนามฟุตบอล สนามกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ สนามบาสเกตบอล สิ่งอำนวยความสะดวกและหอพักนักเรียนที่สาขากรีนวัลเลย์ รวมทั้งมีอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ มีสถาบันฝึกสอนการเล่นกอล์ฟ  International Preparatory Golf Academy (IPGA)  มีหลักสูตรการฝึกอบรมกีฬากอล์ฟระดับจูเนียร์แบบเต็มเวลาโดยครูฝึกมืออาชีพ ซึ่งเป็นแห่งแรกในเอเชีย