อาคารเรียนและ สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงเรียน  ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อกทั้งสองสาขามีอาคารเรียนที่ทันสมัย ออกแบบโดยเน้นการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมด้านการจัดการเรียนการสอน การสันทนาการ ด้านกายภาพและจิตใจของผู้เรียน โรงเรียนมีบรรญากาศร่มรื่นและปลอดภัย

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท สาขาแรกตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ซอย 49/3 (ด้านหลังโรงพยาบาลสมิติเวช) เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักเรียนจำนวน 500 คน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - เกรด 12 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและร่มรื่น เพื่อให้ผู้เรียนความสุข การเติบโต และการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

 • สำนักงานผู้อำนวยการ

 • สำนักงานครูใหญ่

 • สำนักงานธุรการ

 • ห้องประชุม

 • อาคารเรียน ระดับอนุบาล 10 ห้องเรียน

 • อาคารเรียน ระดับประถม 25 ห้องเรียน

 • อาคารเรียนสำหรับมัธยมต้น-ปลาย จำนวน 22 ห้องเรียน

 • ห้องอเนกประสงค์

 • ห้องคอมพิวเตอร์

 • ห้องดนตรี การแสดง

 • ห้องเรียนศิลปะ

 • สนามบาสเกตบอล

 • สนามเด็กเล่น

 • สนามฟุตบอล

 • ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

 • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

 • ห้องพยาบาล

 • ห้องรับประทานอาหาร

 • สระว่ายน้ำ (ที่ แรคเกตคลับ)