การเรียนภาษาอังกฤษเสริม

โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก จัดให้มีโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษเสริม English Language Learning (ELL) เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ เป้าหมายขั้นพื้นฐานของโปรแกรมนี้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้เข้าใจเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนและพัฒนาระดับภาษาจนเกิดความมั่นใจและสามารถเข้าสู่ชั้นเรียนปกติได้ โดยโปรแกรมนี้จะจัดชั้นเรียนพิเศษขึ้น โดยแผนกภาษาอังกฤษเสริม English Language Learning (ELL)