ด้านโภชนาการ

เอเอสบี มีอาหารเอเชีย อาหารตะวันตกและอาหารมังสวิรัติ บริการนักเรียนเป็นประจำทุกวัน มีร้านเซ็นเตอร์พ้อยท์บริการของว่างและเครื่องดื่ม นักเรียนสามารถนำขนมจากบ้านมารับประทานที่โรงเรียน ยกเว้นอาหารหรือขนมประเภทถั่วทุกชนิด เนื่องจากเป็นอันตรายต่อนักเรียนบางคนที่แพ้ถั่ว