คำถามที่พบได้บ่อย

 1. โรงเรียนก่อตั้งมากี่ปี

 • ก่อตั้งเมื่อปี 2526  (36 ปี)
 1. มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

 • ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 800 คน
 1. นักเรียนมีสัญชาติอะไรบ้าง

 • มีนักเรียนกว่า  40 สัญชาติ ได้แก่ อเมริกัน ออสเตรเลีย เบลเยียม อังกฤษ แคนาดา จีน ดัตช์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ปากีสถาน สิงคโปร์ สเปน ไต้หวันและไทย

 1. มีนักเรียนไทยกี่เปอร์เซนต์

 • มีนักเรียนไทย 20%

 1. ครูมีกี่สัญชาติ

 • ครูมีสัญชาติ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

 1. . โรงเรียนใช้หลักสูตรอะไร

 • มาตรฐานการศึกษาอเมริกัน (หลักสูตรอเมริกัน)

 1. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากระทรวงศึกษาหรือไม่

 • โรงเรียนได้รับใบอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ
 1. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากอเมริกาหรือไม่

 • โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากจากสหรัฐอเมริกา

 • โรงเรียนเป็นสมาชิกของ East Asian Regional Council of Overseas Schools (EARCOS) และ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย International Schools Association of Thailand (ISAT)

 1. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนซ่อมเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคฤดูร้อนหรือไม่

 • มีการเรียนซ่อม และมีบางวิชาที่เปิดสอนช่วงภาคเรียนฤดูร้อน
 1. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ SAT (The Scholastic Assessment Test) หรือไม่

 • โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบ SAT และจัดชั้นเรียนโดยเฉพาะ
 1. แต่ละห้องมีนักเรียนกี่คน

 • มีนักเรียนประมาณ 15-20 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
 1. มีอาหารประเภทใดบ้าง

 • มีอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารมังสวิรัติ
 1.  นักเรียนที่จบจากโรงเรียนสามารถเข้าเรียนต่อที่ใดบ้าง

 • สามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเช่น University of California,  New York University, University of Sydney, University of Japan, University of Korea

 • สามารถเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. โรงเรียนมีหอพักนักเรียนหรือไม่

 • โรงเรียนมีหอพักนักเรียน ที่สาขากรีนวัลเลย์ มีครูปกครองดูแล และสอนการบ้าน

 1.  เครื่องแบบนักเรียนและบริการรถรับส่งรวมในค่าเทอมหรือไม่

 • ไม่รวมในค่าเทอม ค่ารถรับส่งคิดตามระยะทาง 
 1.  นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนไทยมีปัญหาหรือไม่

 • ไม่มีปัญหา เนื่องจากครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและให้ความสนใจ เอาใจใส่นักเรียนที่ ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษเสริม ครูผู้สอนมีประสบการณ์ฉพาะทางสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษ