บริการรถ รับ-ส่ง

School Tranportationโรงเรียนมีบริการรถตู้ รับส่งถึงบ้าน สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล และบริการรับส่งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน รถโรงเรียนทุกคันมีเจ้าหน้าประจำเพื่อให้บริการ ช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน ค่าใช้จ่ายคิดตามบระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน