เครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟแบงค็อก มีเครื่องแบบนักเรียนดังนี้

1. เครื่่องแบบระดับอนุบาล

  • นักเรียนหญิง - ชุดติดกันสีน้ำเงินและสีขาว/สีแดง คอกลม   

  • นักเรียนชาย - เสื้อยืดคอโปโลสีน้ำเงิน  กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน กางเกงขาสั้นสีกากี     

  • ชุดพละนักเรียนชาย/หญิง - เสื้อยืดคอโปโลสีแดง ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนด้านซ้าย กางเกงขาสั้นสีเทามีแถบสีแดงและสีขาวด้านข้าง   

2.เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา (เกรด 1-5)                

  • นักเรียนหญิง -เสื้อยืดคอโปโลสีแดงเลือดนก กระเป๋าด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน กระโปรงสีกากี  

  • นักเรียนชาย - เสื้อยืดคอโปโลสีแดงเลือดนก  กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณโรงเรียน กางเกงขาสั้นสีกากี  

3.เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 6-8)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9-12)  

  • นักเรียนหญิง -เสื้อยืดคอโปโลสีแดงเลือดนก กระเป๋าด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน  กระโปรงสีกากี  

  • นักเรียนชาย - เสื้อยืดคอโปโลสีแดงเลือดนก  กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณโรงเรียน กางเกงขายาวสีกากี        

4.เครื่องแบบพลศึกษา

  • นักเรียนชาย/หญิง - เสื้อยืดคอโปโลสีแดงเลือดหมู ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนด้านซ้าย กางเกงขาสั้นสีเทามีแถบสีแดงและสีขาวด้านข้าง สวมใส่เมื่อเล่นกีฬา/วิชาพละ หรือ ว่ายน้ำเท่านั้น นักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนหลังจากเล่นกีฬา

นักเรียนทุกคนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้าสีขาวความยาวถึงข้อเท้า และสวมรองเท้าเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด

เครื่องแบบนักเรียนซื้อได้ที่ ร้านค้าจำหน่ายของโรงเรียน