วารสารของโรงเรียน

ผู้ปกครองจะได้รับวารสาร เอเอสบีไทมส์ จำนวน 4 ฉบับต่อปีการศึกษา วารสารนี้รวบรวมข้อมูลของกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน แต่ละฉบับเน้นกิจกรรมหลัก ทุกสิ้นปีการศึกษานักเรียนจะได้รับ หนังสือประจำปี(Yearbook) ซึ่งเป็นหนังสือประกอบด้วยรูปภาพนักเรียนและกิจกรรมที่จัดทั้งสองสาขาในแต่ละปีการศึกษา

Download ASB Times for the Academic Year 2022 - 2023

ASB Times October 2022

ASB Times December 2022   ASB Times March 2023   ASB Times May 2023    

Download ASB Times for the Academic Year 2021 - 2022

ASB Times October 2021 ASB Times December 2021 ASB Times March 2022 ASB Times May 2022

Download ASB Times for the Academic Year 2020 - 2021

ASB_Times_October2020_Cover ASB Times December 2020

ASB Times March 2021

ASB Times May 2021

Download ASB Times for the Academic Year 2019 - 2020

ASB Times October 2019 Cover ASB Times December 2019 Cover

ASB Times March 2020 _Cover

ASB Times May 2020

Download ASB Times for the Academic Year 2018 - 2019

Download ASB Times for the Academic Year 2017 - 2018

Download ASB Times for the Academic Year 2016 -2017

Download ASB Times for the Academic Year 2015 - 2016