การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ในกรณีฉุกเฉินโรงเรียนจัดรถนำนักเรียนส่งโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา และแจ้งผู้ปกครองทราบทันที

ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ให้ยาแก่นักเรียนยกเว้นกรณีผู้ปกครองมีใบสั่งยาจากแพทย์ และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการให้ยานักเรียน พยาบาลของโรงเรียนสามารถให้ยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวดหัวเล็กน้อย และเพื่อลดไข้ ขณะรอผู้ปกครองมารับ

กรณีที่นักเรียนมีไข้ ตัวร้อน ไอ หรือมีอาการป่วย ทางโรงเรียนแนะนำให้นักเรียนพักผ่อนที่บ้าน และแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

กรณีที่นักเรียนได้รับการวินิจฉัยโดยพยาบาลว่าเป็นโรคติดต่อ เช่น โรคมือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ หรือมีเหา ผู้ปกครองจะได้รับการติดต่อทันทีและนักเรียนจะต้องอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติและมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนว่าสามารถมาเรียนได้ตามปกติ